Nowa, większa hala!

Nowy rok (2017) zaczęliśmy zmianami – hala została powiększona do wymiarów czworoboku (20×60 m). Ponadto zostało wymienione podłoże przygotowane przez profesjonalną firmę.